230 tys. zezwoleń na przewozy w 2018 w relacji Polska-Rosja
W dniach 24 – 25 października 2017 r. odbyło się dwudniowe posiedzenie Polsko-Rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. W wyniku negocjacji uzgodniono dodatkową pulę zezwoleń na 2017 r. oraz podjęto decyzje o wysokości kontyngentu na 2018 rok, który  będzie wynosić 230 tys. sztuk zezwoleń na przewozy drogowe w transporcie międzynarodowym do Rosji.