Posiedzenie Polsko-Białoruskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych.
W dniach 23-24 września br. odbyło się w Brześciu posiedzenie polsko – białoruskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego reprezentował w rozmowach Piotr Litwiński Przewodniczący OZPTD.

W efekcie prowadzonych rozmów i negocjacji strony ustaliły wielkość kontyngentu zezwoleń zagranicznych na 2020 rok. Kontyngent będzie identyczny jak w roku 2019 co oznacza, że wymienimy się zezwoleniami w ilości po 199 tys. dla każdej ze stron. (170 000 zezwoleń dwustronnych/tranzytowych, 22 000 zezwoleń tranzytowych oraz 7 000 zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich).

Strona białoruska ponownie zwróciła się z wnioskiem o przydzielania dodatkowych zezwoleń na bieżący rok. Obecnie ten wiosek nie mógł zostać rozpatrzony pozytywnie. Strona polska przeprowadzi dodatkowe konsultacje z organizacjami zrzeszającymi polskich przewoźników drogowych i rozpatrzy wniosek strony białoruskiej do końca miesiąca października br.

Obie strony bardzo pozytywnie oceniły współpracę w zakresie międzynarodowych przewozów pasażerskich. Komisja ustaliła kontyngent zezwoleń na przewozy osób w ilości po 900 zezwoleń dla każdej ze stron.

źródło www.ozptd.pl