Konferencja 2018 „Polski transport drogowy kontra nowe regulacje ograniczające dostęp do rynku”
W dniach 07 września 2018 roku w Tęgoborzu w hotelu „Litwiński” odbyła się doroczna konferencja przewoźników drogowych zorganizowana przez Zarząd Główny OZPTD oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych Galicja. W konferencji udział wzięli honorowi goście: przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, władz centralnych, wojewódzkich i samorządowych w tym w szczególności, Poseł na Sejm RP Pan Arkadiusz Mularczyk, Minister Infrastruktury Pan Andrzej Adamczyk, Główny Inspektor Transportu Drogowego Pan Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Pracy Pan Wiesław Łyszczek, Szef gabinetu politycznego Ministra Infrastruktury Pan Łukasz Smółka, Inspektor Stad Zurich Stadpolizei – Dawid Metelski oraz wielu innych znamienitych gości, przyjaciół i sympatyków OZPTD oraz OSPTD. Konferencję otworzył Przewodniczący OZPTD Pan Piotr Litwiński następnie słowo wstępne do obradujących wygłosił Prezes ZPP Cezary Kaźmierczak przekazując najnowsze informacje z zakończonego Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju. Niestety nie były to dobre informacje, ponieważ wskazywały na pat instytucjonalny w rozmowach o nowych przepisach UE o delegowaniu pracowników oraz braku zgody na wyłączenie kierowców transportu międzynarodowego z tych przepisów.

Kilkuset przewoźników drogowych przybyłych na konferencję z zainteresowaniem uczestniczyło w przygotowanych prelekcjach na tematy:

  • aspekty socjalne wykonywania zawodu kierowcy;
  • nowych technologii w transporcie drogowym;
  • czynników determinujących wzrost składek ubezpieczeń komunikacyjnych;
  • wymagań dotyczących dobrej reputacji przewoźników po wejściu w życie nowych przepisów ustawy o transporcie drogowym;
  • protekcjonizmu oraz tworzenia barier administracyjnych kształtujących warunki ekonomiczne wykonywania transportu na jednolitym rynku unijnym;

W kulminacyjnym punkcie konferencji głos zabrał Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury, który przedstawił obecną sytuację i podejście strategiczne resoru w sprawach najbardziej aktualnych dla przewoźników drogowych. Przewodniczący Związku Piotr Litwiński przekazał Ministrowi Adamczykowi listę postulatów jakie wynikają z dyskusji prowadzonej na konferencjach przewoźników drogowych.

Konferencja zakończyła się uroczystością wręczenia sztandaru dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych „Galicja”. Sztandar wręczał Minister Infrastruktury Pan Andrzej Adamczyk, któremu asystował Starosta Nowosądecki Pan Marek Pławiak. Po uroczystości wręczenia sztandaru odbyło się symboliczne wbijanie pamiątkowych gwoździ przez fundatorów sztandaru. Uroczystości rocznicowe były także okazją do wyróżnienia przewoźników drogowych odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Konferencji towarzyszył turniej „Małopolski Mistrz Kierownicy CE” zorganizowany przez OSPTD Galicja oraz MORD Nowy Sącz, dla pracowników firm transportowych. Zwycięscy konkursu zostali wyróżnieni dyplomami oraz uhonorowani nagrodami przez sponsorów konkursu. (źródło OZPTD).