Konferencja „Polski transport drogowy w zmieniającej się Unii Europejskiej”. Tęgoborze 12-14.09.2019 r.
W dniach 12-14 września 2019 roku w Tęgoborzu w hotelu „Litwiński” odbyła się doroczna konferencja przewoźników drogowych zorganizowana przez Zarząd Główny OZPTD oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych GALICJA. W konferencji udział wzięli honorowi goście: przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, władz centralnych, wojewódzkich i samorządowych w tym w szczególności, Wicepremier Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin, Posłowie na Sejm RP Pani Anna Paluch, Pan Andrzej Gut Mostowy, Pan Arkadiusz Mularczyk, Główny Inspektor Transportu Drogowego Pan Alvin Gajadhur, Prezydent ECR Dyrektor Gabinetu GITD Pani Urszula Nowinowska, Dyrektor gabinetu politycznego Ministra Infrastruktury Pan Tomasz Tomala, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Pan Łukasz Smółka oraz wielu innych znamienitych gości, przyjaciół i sympatyków OZPTD oraz OSPD w tym prezesów i przedsiębiorców innych zaprzyjaźnionych organizacji przewoźników drogowych.

Spotkanie w Tegoborzu rozpoczęło się tradycyjnie, w przeddzień konferencji, posiedzeniem władz Związku. Obradował Zarząd Główny oraz Rada Przewodniczących Regionów OZPTD. Zebrani poruszyli najważniejsze problemy jakie są przeszkodą w prowadzeniu działalności transportowej oraz sformułowali wstępne wnioski i postulaty do omówienie na konferencji i przedstawienia członkom najwyższych władz obecnych na konferencji. Jako główne problemy negatywnie wpływające na działalność transportową zebrani wskazali:

  • nadmiar polskich zezwoleń zagranicznych jakie posiadają przewoźnicy innych państw;
  • niższe koszty – w tym niższe koszty pracy po stronie przewoźników z Federacji Rosyjskiej, Białorusi i Ukrainy;
  • dostęp do zdecydowanie tańszego paliwa oraz brak ograniczenia ilości wwożonego przez wschodnią granicę paliwa (do 200 litrów bez opłaty VAT i Akcyzy);
  • niską skuteczność kontroli ilości paliwa wwożonego w zbiornikach pojazdów wykonujących przejazdy ze wschodu;
  • selektywne stosowanie embarga na wwóz niektórych towarów przez rosyjskie i  białoruskie służby kontrolne;
  • czasochłonne odprawy wjazdowe i wyjazdowe przez wschodnią granicę;
  • ograniczenia przejazdów tranzytowych przez terytorium Federacji Rosyjskiej;
  • brak reakcji legislacyjnej na wyrok TSUE nr C-127/17 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie otwarcia polskiej sieci drogowej dla pojazdów o nacisku 11,5 tony oraz zniesienie wymogu posiadania niektórych zezwoleń na przejazd po tych drogach;
  • brak ciągłości szlaków komunikacyjnych w relacji Polska/Słowacja – niedostosowanie dróg do wykonywania przewozów towarowych – inwestycje po stronie polskiej często pozostają bez działania i poprawy dróg po stronie słowackiej.

Poruszane tematy stanowiły podstawę do rozmów kuluarowych z obecnymi na konferencji przedstawicielami władz państwowych.

Dnia 13 września 2019 roku w atmosferze wielkiego transportowego święta rozpoczęła się konferencja „Polski transport drogowy w zmieniającej się Unii Europejskiej”. Konferencję otworzył i przywitał zaproszonych gości Przewodniczący OZPTD Piotr Litwiński. Kilkuset przewoźników drogowych przybyłych na to transportowe spotkanie z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyło w przygotowanych panelach, prelekcjach i dyskusjach.

Dyskusje i wystąpienia merytoryczne w czasie konferencji uzupełniane były prezentacjami nowych produktów i usług oferowane przez partnerów konferencji. Zainteresowanie uczestników konferencji wzbudzały liczne wystawy i prezentacje firm: TRIMBLE TRANSPORT, IVECO, UNIMETAL, Q-SERVICE TRUCK, CLASS TRUCKS, PWPW oraz HESTA obsługujących oraz zaopatrujących przedsiębiorców transportu drogowego.

Konferencję zakończył koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej, który był muzyczną ucztą duchową i został nagrodzony gromkimi brawami. Następnie rozmowy i dyskusje przeniosły się na czas uroczystej kolacji w czasie której serwowane były przysmaki kuchni hotelu LITWIŃSKI.

Gospodarzem konferencji był Pan Piotr Litwiński – Przewodniczący OZPTD.

Źródło: www.ozptd.pl