Transport 2022 – strategia i działania na rzecz odpowiedzialnego utrzymania kondycja branży przewozów drogowych.
W dniach 10-11 września w hotelu Litwiński w Tęgoborzu odbyła się konferencja pt.:
„Transport 2022 – strategia i działania na rzecz odpowiedzialnego utrzymania kondycji branży przewozów drogowych” zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych Galicja, pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii oraz Inspekcji Transportu Drogowego.
Program konferencji:
• Ekologia – wyzwanie czy bariera dla transportu
• Pakiet mobilności – wynagrodzenia kierowców po nowemu- planowanie budżetu na 2022 r.
• Nowe możliwości i oferty współpracy dla transportu drogowego
• Nowe przepisy – nowe warunki wykonywania transportu
• Bezpieczeństwo w transporcie i ruchu drogowym.