„Transport strategicznym czynnikiem bezpieczeństwa i rozwoju Europy”
W dniu 08 września 2023 r. w hotelu „Litwiński” w Tęgoborzu odbyła się Konferencja OZPTD oraz OSPD Galicja pt.:

„Transport strategicznym czynnikiem bezpieczeństwa i rozwoju Europy” Jednocześnie świętowano 25-lecie działalności Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego OZPTD.

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele prezydenta RP (Piotr Ćwik), rządu (Andrzej Adamczyk), parlamentu (Ryszard Terlecki), samorządu, Inspekcja Transportu Drogowego , Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, przedstawiciele branży transportowej, przewoźnicy itd.

PROGRAM KONFERENCJI

09.00 – Uroczysta Msza Św. z okazji jubileuszu 25-lecia OZPTD

09.45 – Rejestracja uczestników konferencji

10:30 – Część I

• Rozpoczęcie konferencji – przywitanie gości i uczestników konferencji;

• Wystąpienia Gości otwierające konferencję;

• Informacja o działaniach na rzecz poprawy warunków wykonywania transportu drogowego w dobie kryzysu gospodarczego;

• Elektromobilność – wyzwanie technologiczne – szansa czy bariera w rozwoju Europy;

• Skuteczna kontrola transportu – narzędziem zapewnienia warunków bezpieczeństwa i konkurencyjności;

• Nowe technologie w transporcie drogowym – prezentacje partnerów branży.

12:00 – Część II

• Nowe technologie w transporcie drogowym – prezentacje partnerów branży;

• Panel dyskusyjny Transport strategicznym czynnikiem bezpieczeństwa i rozwoju Europy.

15:30 – Część III

Jubileuszowa Gala 25-lecia działalności Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego;

• Wystąpienia okolicznościowe gości;

• Wyróżnienia i odznaczenia przedsiębiorców;

• Część artystyczna – koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

21:00 – Zakończenie Gali Jubileuszowej OZPTD

21.00 – Kolacja

Piękne zdjęcia wykonał Mateusz Pławecki. Serdecznie dziękujemy za udostępnienie.