Walne Zgromadzenie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Galicja
W dniu 21 kwietnia 2017 r. w hotelu Litwiński w Tęgoborzy odbyło się Walne Zgromadzenie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych Galicja. Prezes Zarządu Piotr Litwiński przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2016, w tym sprawozdanie finansowe.

SPRAWOZDANIE:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych GALICJA w roku 2016  kontynuowało swoją działalność statutową, w ramach której:

 1. Prowadzono spotkania informacyjne i przekazywano aktualne informacje dotyczące transportu.
 2. Udzielano porad prawnych oraz udzielano informacji Członkom Stowarzyszenia.
 3. W roku 2016 odbyło się 5 posiedzeń Zarządu OSPD Galicja w następujących terminach: 8 kwietnia, 28 czerwca, 19 sierpnia, 29 września, 16 grudnia.
 4. Na dzień 31 grudnia OSPD Galicja liczyła 100 członków

I.

 1. Zorganizowano konferencję w dniach 9-10 września 2016 r. pt. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – bezpieczny przewóz osób i rzeczy”, w której uczestniczyli przedstawiciele rządu, sejmu, senatu, władz lokalnych, reprezentanci zrzeszeń i stowarzyszeń transportowych oraz przewoźnicy z całej Polski. Zarejestrowano 400 osób. W spotkaniu uczestniczyło również 32 firmy partnerskie.
 2.  Zarząd Stowarzyszenia w 2016 roku brał udział w posiedzeniach:
 • Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy
  o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw,
 • Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy
  o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.
 • Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym,
 • Podkomisji stałej do spraw monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury,
 • Komisji sejmowej i senackiej ds. ustawy „Pakiet Transportowy”
 • Forum Transportu Drogowego,
 • Zespołu roboczego ds. szkoleń w Departamencie Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
 • V-ce Przewodniczący Rady Gminy Łososina Dolna i Przewodniczący komisji budżetowej
 1. Prezes Stowarzyszenia prowadził stałe spotkania w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w sprawie: problemów związanych z wykonywaniem transportu drogowego oraz potrzebą zmian prawnych, przeciwdziałania negatywnym skutkom tzw. Porozumienia 9 UE, uregulowania prawnego ryczałtów za noclegi i skutków finansowych ich wypłacania, uregulowania zasad przewozu drewna dłużycowego, ograniczenia wwozu paliwa, uruchomienia szkolnictwa zawodowego kierowców zawodowych.
 2. Prezes Stowarzyszenia jest członkiem Społecznej Komisji ds. podziału zezwoleń jak również bierze udział w Komisji Konsultacyjnej przy Głównym Inspektorze Transportu Drogowego oraz  w Komisji Konsultacyjnej przy Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego.
 3. Prezes Stowarzyszenia pracuje w zespołu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim.
 4. Prezes Stowarzyszenia jest członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia i Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza.

  Po udzieleniu Zarządowi absolutorium, rozpoczęła się gorąca dyskusja na temat aktualnej sytuacji w transporcie w tym m.in.

  • przeciwdziałania negatywnym skutkom tzw. porozumienia „9” państwa UE,
  • ewidencji czasu pracy kierowców, płacy minimalnej, delegacji, ryczałtów za nocleg,
  • wzrostu cen ubezpieczeń komunikacyjnych,
  • ograniczenia wwozu paliwa,
  • uruchomienia szkolnictwa zawodowego kierowców wobec braku ponad 100 tyś zawodowych kierowców itd.

  W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Galicji Brokers Sp. z o.o. (partner ubezpieczeniowy Stowarzyszenia Galicja), którzy omówili zadania brokera ubezpieczeniowego w obliczu znacznych podwyżek cen polis komunikacyjnych oraz wyjaśniali zawiłości prawne związane z likwidacją szkód i odpowiedzialnością przewoźnika za powierzony mu towar.